ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC HINO MOTORS VN
 Hotline: 0908 523 668
 • Bảng giá

  NO PHOTO

  XZU 650 có Thùng (Tải 1.9 tấn thùng dài 4m6) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :chỉ 200 000 000 vnđ nhận xe

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XZU 720 Có Thùng (Tải 3.4 tấn thùng dài 5m2) Fone: 0908523668

  Giá công bố :chỉ 220 000 000 vnđ nhận xe

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XZU 730 (Tải 5.2 tấn thùng dài 5m7) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Với 240 000 000 vnđ Nhận xe

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN XZU 352 130 (Euro 4 Tải 3.4 tấn thùng dài 5m7) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FC9JJTC Chưa Thùng (Euro 2 Tải 6.4 tấn thùng dài 5m7 ) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FC9JLTC (Euro 4 Tải 6.4 tấn thùng dài 6m8) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FG8JP7A Chưa Thùng (Euro 4 Tải 9.4 tấn thùng dài 7m4) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FG8JT7A (Euro 4 Tải 9.4 tấn thùng dài 8m8) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FL8JT7A Chưa Thùng (Euro 4 Tải 16.4 tấn thùng dài 7m7) Fone 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XE TẢI HINO FL8JW7A (Euro 4 Tải 16.4 tấn thùng dài 9m4 2 cầu giả) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XE TẢI HINO FM8JW7A ( Xe Tải Hino 16 tấn 2 cầu thật ) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :Vui Lòng gọi 0908 523 668

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  0908 523 668 SMS Chỉ Đường
  Hotline: 0908 523 668
  Hotline

  0908 523 668