ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CẤP 1 HINO MOTORS
 Hotline: 0908 523 668
 • Bảng giá

  NO PHOTO

  CABIN XZU 650 Chưa Thùng (Tải 1.9 tấn thùng dài 4m6) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :555 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng :

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN XZU 720 Chưa Thùng (Euro 3 Tải 3.4 tấn thùng dài 5m2) Fone: 0908523668

  Giá công bố :590 000 000 VNĐ

  Hoặc trả góp hàng tháng : 10 000 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN XZU 730 (Euro 4 Tải 5.2 tấn thùng dài 5m7) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :705 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 10 500 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN XZU 352 130 (Euro 4 Tải 3.4 tấn thùng dài 5m7) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :545 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 8 700 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FC9JJSW Chưa Thùng (Euro 2 Tải 6.4 tấn thùng dài 5m7 ) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :790 000 000 VNĐ

  Hoặc trả góp hàng tháng : 13 000 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FC9JLTC (Euro 4 Tải 6.4 tấn thùng dài 6m8) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :880 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 13 000 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FG8JP7A Chưa Thùng (Euro 4 Tải 9.4 tấn thùng dài 7m4) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :1 260 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 19 000 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FG8JT7A (Euro 4 Tải 9.4 tấn thùng dài 8m8) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :1 315 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 19 200 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  CABIN FL8JT7A Chưa Thùng (Euro 4 Tải 16.4 tấn thùng dài 7m7) Fone 0908 523 668

  Giá công bố :1 615 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 24 100 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XE TẢI HINO FL8JW7A (Euro 4 Tải 16.4 tấn thùng dài 9m4 2 cầu giả) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :1 670 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 25 000 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  NO PHOTO

  XE TẢI HINO FM8JW7A ( Xe Tải Hino 16 tấn 2 cầu thật ) Fone: 0908 523 668

  Giá công bố :1 745 000 000

  Hoặc trả góp hàng tháng : 23 275 000 vnđ

  Ước tính trả góp

  0908 523 668 SMS Chỉ Đường
  Hotline: 0908 523 668
  Hotline

  0908 523 668