Sản phẩm

XE TẢI HINO FG8JT7A (Tải 9 tấn thùng dài 8m8)

Giá bán : Liên Hệ

Mô tả

Xe Tải Hino Euro 4

Sản phẩm cùng loại

XE TẢI HINO FC9JLTC (Tải 7 tấn thùng dài 6m8)

XE TẢI HINO FC9JJTC (Tải 7 tấn thùng dài 5m8)

XE TẢI HINO FG8JP7A (Tải 9 tấn thùng dài 7m4)

XE TẢI HINO FG8JT7A (Tải 9 tấn thùng dài 8m8)

XE TẢI 9 TẤN HINO FG8JJ7A DÀI 5M2

XE TẢI HINO FC9JETC (6.4 tấn thùng dài 4m1)